Duurzaam

Zorghuis Twente voelt een verantwoordelijkheid voor de maatschappij en voor toekomstige generaties om een leefbare wereld te behouden. Dat betekent dat voor nu en de toekomst het duurzaam ondernemen ook belangrijk is voor onze omgeving, bewoners en medewerkers. Dit past bovendien in de maatschappelijke trend van vergroening en het creëren van een gezonde leef- en werkomgeving.

We kijken bij investeringen en bij vernieuwing van bestaande middelen  steeds naar duurzame oplossingen. De verduurzaming van de organisatie is een continu proces waarvan technische en maatschappelijke ontwikkelingen deel van uitmaken. Het verduurzamen levert niet alleen een bijdrage aan de maatschappelijke ontwikkeling op maar het bevordert ook een gezond leef- en werkklimaat. Dat heeft een positief effect op het leef- en werkplezier wat verzuim en verloop van medewerkers verlaagt.